Putno osiguranje

Putno osiguranje omogućava da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja u inostranstvu, nastale troškove kao i organizovanje povratka u zemlju prebivališta plati osiguravajuća kompanija.

Polisa je važeća do povratka osiguranika iz inostranstva. Visina pokrića zavisi od države u koju se putuje i samog rizika putovanja. Postoje individualne i grupne polise putnog osiguranja.

Ovu vrstu osiguranja preporučujemo svakom putniku u inostranstvo!

023/537-778 | 063/707-8-808 | 064/632-47-26

023/537-778
063/707-8-808
064/632-47-26

daneagencija@gmail.com