Polisa autoodgovornosti

Polisa autoodgovornosti tj. polisa osiguranja vlasnika ili korisnika motornog vozila od odgovornosti za slučaj štete pričinjene trećem licu u saobraćaju obavezan je dokument za registraciju vozila.

Funkcija osiguranja od autoodgovornosti je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti osiguranje.

Osiguranje isplaćuje štetu u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena, budući da polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo.

Obzirom da je zakonom propisano kao obavezno, u slučaju neosiguravanja vozila štetu koja je naneta vašim vozilom snosite sami. Tačnije, troškove bi u početku snosilo Udruženje osiguravajućih organizacija Srbije, a kasnije biste celokupne troškove i kamatu snosili vi.

Polisa autoodgovornosti se zaključuje na period od godinu dana, ali i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

023/537-778 | 063/707-8-808 | 064/632-47-26

023/537-778
063/707-8-808
064/632-47-26

daneagencija@gmail.com