Osiguranje imovine

U osiguranje imovine spadaju sledeća osiguranja:

 1. Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti – gradjevinskih objekata, opreme (mašina, aparata, nameštaja, instalacija,)zaliha (sirovina, materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda, robe), ako se posebno ugovori, zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika: poplava, bujica i snežna lavina, izlivanje vode iz instalacija, samozapaljivanje zaliha, klizanje tla, zemljotresa itd.

 2. Osiguranje od rizika loma (i ostalih rizika u pogonu) – električnih uredjaja, mašina, mašinskih uredjaja, aparata i instalacija.

 3. Osiguranje od provalne kradje i razbojništva – opreme (mašina, aparata, nameštaja), zaliha (sirovina, materijala, gotovih proizvoda, robe), novca (u kasama, na blagajnama i šalterima, u prenosu).

 4. Osiguranje stakala od loma – stakla i ogledala, natpisne staklene firme i reklame sa pripadajućim uredjajima.

 5. Osiguranje elektronskih računara – procesora i sličnih uredjaja, od opasnosti požara, elementarnih nepogoda, loma i drugih rizika u radu računara, provalne kradje i razbojništava.

 6. Osiguranje objekata u izgradnji – od opasnosti požara, elementarnih nepogoda, gradjevinske nezgode, provalne kradje.

 7. Osiguranje objekata u montaži – od opasnosti požara, elementarnih nepogoda, montažne nezgode, provalne kradje.

 8. Osiguranje robe u transportu od svih ili pojedinačnih rizika – domaći transport (osiguranje svih isporuka po generalnoj polisi ili pojedinačnih isporuka po posebnim polisama).

 9. Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti – za štete pričinjene trećim licima prilikom obavljanja redovne delatnosti ili uz posedovanje pojedinih izvora opasnosti.

 10. Osiguranje useva – poljoprivreda

 11. Osiguranje životinja

 12. Osiguranje vozara u medjunarodnom prevozu – CMR