Kasko osiguranje

Kasko osiguranje je osiguranje koje obezbedjuje potpunu zaštitu od šteta nastalih oštećenjem ili nestankom motornih vozila.

Auto kasko osiguranje je osiguranje od štete pričinjene na sopstvenom vozilu i ovo osiguranje nije obavezno. Podrazumeva dobrovoljno zaključivanje kasko osiguranja vozila u nameri da vozilo bude zaštićeno od raznih oštećenja.

Ovim osiguranjem su pokrivene štete na vašem vozilu kao što su: sudar, udar, iskliznuće, prevrnuće, požar i dr.

Nisu obuhvaćene štete usled:

zemljotresa, nuklearnih katastrofa, rata, pogonskih oštećenja (kvarova) i namernih oštećenja od strane vlasnika.

Polisu kasko osiguranja možete zaključiti na različite načine, u zavisnosti od Vaših mogućnosti i Vaših želja. Potpuno kasko pokriće sa rizikom kradje je sigurno najskuplje, ali i pruža Vam potpunu sigurnost. Sa druge strane imate mogućnost da sami odredite sumu osiguranja, kao i konkretan oblik zaštite. Auto kasko osiguranje sa ili bez rizika kradje, sa ili bez učešća u šteti, je Vaš izbor.

Za kasko kao i za obavezno osiguranje treba da odaberete pouzdanu kuću