Motocikli

Godište:
*P.1
Zapremina motora:
*P.2
Snaga motora u KW :
* Oznaka u saobraćajnoj dozvoli.Broj šteta:


Broj prijavljenih šteta po prethodnoj polisi a za koje je kriv nosilac polise.

Premijski stepen:

Podatak iz prethodne polise osiguranja. (ukoliko nije došlo do promene vlasnika vozila)

Šta je Premijski stepen?