Kalkulator registracije

U cenu registracije vozila ulaze troškovi za polisu osiguranja i takse kao i tehnički pregled. Odaberite vaše vozilo i izračunajte cenu registracije.
 Auto centar Dane

Auto centar Dane

Auto centar Dane bavi se registracijom i prevodom vozila, osiguranjem vozila i putnika, kod nas možete dobiti i atest za gas i kuku, uraditi tehnički pregled kao i obezbediti čistoću svog prevoznog sredstva u našoj perionici.
Ove usluge se mogu koristiti plaćanjem na VIŠE MESEČNIH RATA.
Pored toga možete ugovoriti sledeće programe iz oblasti osiguranja:
zeleni karton, kasko osiguranje, putno zdravstveno osiguranje...

Odgovornost | Brzina | Pouzdanost

Usluge

 • Zeleni karton

  Zeleni karton OBAVEZAN je kada se ulazi na teritoriju sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko. Zelenu kartu osiguranja, za gore pomenute zemlje u kojima je obavezna, izdaje osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti. Republika Srbija pristupila je Multilateralnom sporazumu (MA) koji predstavlja formalni […]

  Read more Zeleni karton

  Dodatna i obavezna osiguranja

  Dodatna i obavezna osiguranja koja vam možemo ponuditi su sledeća: 1. Polisa osiguranja pomoći na putu – obezbeđenje pomoći na putu u Srbiji i Evropi kao i pokriće troškova u slučaju kada je osigurano vozilo u nevoznom stanju ili nepodobno za dalju sigurnu vožnju. 2. Na polisi autoodgovornosti možete ugovoriti i delimično kasko osiguranje, kojim […]

  Read more Dodatna i obavezna osiguranja
 • Putno osiguranje

  Putno osiguranje omogućava da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja u inostranstvu, nastale troškove kao i organizovanje povratka u zemlju prebivališta plati osiguravajuća kompanija. Polisa je važeća do povratka osiguranika iz inostranstva. Visina pokrića zavisi od države u koju se putuje i samog rizika putovanja. Postoje individualne i grupne polise putnog osiguranja. Ovu vrstu osiguranja […]

  Read more Putno osiguranje

  Kasko osiguranje

  Kasko osiguranje je osiguranje koje obezbedjuje potpunu zaštitu od šteta nastalih oštećenjem ili nestankom motornih vozila. Auto kasko osiguranje je osiguranje od štete pričinjene na sopstvenom vozilu i ovo osiguranje nije obavezno. Podrazumeva dobrovoljno zaključivanje kasko osiguranja vozila u nameri da vozilo bude zaštićeno od raznih oštećenja. Ovim osiguranjem su pokrivene štete na vašem vozilu […]

  Read more Kasko osiguranje
 • Osiguranje imovine

  U osiguranje imovine spadaju sledeća osiguranja: 1. Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti – gradjevinskih objekata, opreme (mašina, aparata, nameštaja, instalacija,)zaliha (sirovina, materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda, robe), ako se posebno ugovori, zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika: poplava, bujica i snežna lavina, izlivanje vode iz instalacija, samozapaljivanje zaliha, klizanje tla, zemljotresa […]

  Read more Osiguranje imovine

  Polisa autoodgovornosti

  Polisa autoodgovornosti tj. polisa osiguranja vlasnika ili korisnika motornog vozila od odgovornosti za slučaj štete pričinjene trećem licu u saobraćaju obavezan je dokument za registraciju vozila. Funkcija osiguranja od autoodgovornosti je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti osiguranje. Osiguranje isplaćuje štetu […]

  Read more Polisa autoodgovornosti